Ga terug naar de website

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Loopwerk.
Door betaling en deelname aan de activiteiten geeft de cliënt aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

– Strippenkaarten zijn op naam en niet overdraagbaar

– Restitutie van de kosten van een strippenkaart is niet mogelijk

– Bij verhindering van een afspraak kun je tot 24 uur van te voren, kosteloos annuleren. Bij een annulering van minder dan 24 uur van te voren, wordt de behandeling in rekening gebracht

– De behandeling is geheel voor eigen risico

Loopwerk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met de behandeling of instructies van het gebruik van massagetools die gekocht zijn via Loopwerk

– Aansprakelijkheid: Het advies- en of de begeleiding is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Loopwerk sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt door de verstrekte adviezen van Loopwerk

Privacy voorwaarden

Loopwerk is gevestigd aan Oppershof 14, 5221BW Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Loopwerk in de persoon van Ad van den Oord gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gegevens verstrekt u via telefoon, via persoonlijk contact of via e-mail. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Bepaalde ter zake doende gezondheidsgegevens.

Loopwerkheeft deze persoonsgegevens nodig:

– Voor het beroepsmatig uitvoeren van werkzaamheden

– Om telefonisch contact op te kunnen nemen of te e-mailen indien nodig

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde “bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Deze zijn van belang voor het verstrekken van (preventieve) gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Loopwerk bewaart eventuele factuurgegevens 7 jaar (wettelijk verplicht).

Overige persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de dienstverlening. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Loopwerkde gegevens maximaal 5 jaar. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je de begeleiding wilt hervatten of na afloop van de begeleiding de gegevens nog eens in wilt zien.

Loopwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met uw toestemming indien dit noodzakelijk is voor begeleiding/advisering. Denk hierbij aan rapportage of overdracht aan andere zorgverleners. Met bedrijven die uw gegevens mogelijk verwerken in opdracht van Loopwerk, denk hierbij aan de webhosting, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als elders op deze verklaring vermeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ad.vandenoord@ziggo.nl.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of de gegevens over te laten dragen aan uzelf of een derde partij.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Loopwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ad.vandenoord@ziggo.nl.

De server waar de website www.loopwerk.nl op draait heeft een detectiesysteem tegen hackers, ongewenste aanvallen in welke vorm dan ook.

Andere spelregels voor Loopwerk in de persoon van Ad van den Oord:

– hij sluit het huis/praktijkruimte waarin de gegevens zich bevinden af bij het verlaten van het huis/praktijkruimte

– de werkplek is zodanig gestationeerd dat het scherm niet naar (open) raamzijde is  gericht

– hij voert vertrouwelijke (telefoon) gesprekken in een ruimte waarin zich op dat moment geen derden bevinden